Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 157698393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155480801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLAZA NUOVA ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800841061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142688001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΡΒΙΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104809286
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133080601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FINALTO Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800600660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131562201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-08-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΓΑΝΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800495079
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125605501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΞΑΝΘΗ ΧΟΥΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 111562460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9559001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117982895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9361501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

BUSINESS GALLERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998249999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8297101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 51338430
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4958501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 77596296
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4644501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση