ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ 34 , ΑΘΗΝΑ, 11741

ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ


ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ 34 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 162460965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139944501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-09-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-09-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SPANOS BIOINNOTECH

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ 34
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΡΓΑΝΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση