Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΟΓΟΘΕΤΗ Α. ΜΑΡΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802444690
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176474001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-04-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CODEVINTEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801938759
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166622901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

METEOSHOP Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801553085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159014701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZERETHRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801234639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152351901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 162460965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139944501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115695850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139676701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997671168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9614501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095716860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9373101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση