ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΣ 19 , ΑΘΗΝΑ, 10551

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΑΘΗΝΑΣ 19 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 129135046
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7000801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-07-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-07-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΟΤΡΟ
ILIOPOULOS AROTRO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΘΗΝΑΣ 19
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση