Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801554948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159045101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 050891119
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167674001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZERO DLG Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801461326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157355801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAN SUPPLIES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801287922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153582501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑ ΤΡΩΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800972189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146050401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΜΠΕΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800769083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140275201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΑΛΑΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132720965
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131263803000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VELTECO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800483542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124932201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800417121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121342101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΡΟΜΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800385849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119545001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση