ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΙΚΕΛΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 205 , ΓΛΥΦΑΔΑ, 19400

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΙΚΕΛΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 205 , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 998419237
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7568301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-05-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-05-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MADCO DECORATIONS & MATERIAL CONSTRUCTIONS COMPANY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 205
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Ι.Το εμπόριό Λιανικόν και Χονδρικον και εισαγωγες -εξαγωγες πασης φυσεως οικοδομικών υλικών και Υλικών Λιακοσμησης δια κατασκευες έτοιμων η μη και παραγωγων αυτών. 2.Η κατασκευή, τοποθέτηση, συντηρηση, πασης φυσεως υλικών δια την Διακοσμηση και προσθηκη, σε κάθε είδους και μορφής κατασκευών και εμπορία αυτών. 3.Η Αντιπροσώπευση Εμπορικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών Τεχνικών και Κατασκευαστικών εταιρειών στο εσωτερικό και εξωτερικό,και διαμεσολαβηση δια την προώθηση επενδύσεων και στο εσωτερικό και εξο;>τερικο,καθώς οι οικονομικοτεχνικες μελετες πασης φυσεως αντικείμενου και δράστηριοτητος. 4.Η εισαγωγή εκ της αλλοδαπής πασης φυσεως οικοδομικών υλικών και εν γενει η εμπορία αυτών. 5.Η εν γενει κατασκευή, τοποθέτηση και εμπορία μεταλλικών και ξύλινων υλικών. 6.Η παραγωγή και εμπορία έργων τέχνης. 7.Η αγορα, μίσθωσης, και αναπαλαίωσης κτιρίων προς σκοπον οιασδηποτε μορφής εκμετάλλευσης. 8.Ηαναπτυξης, οργάνωσης και εκμετάλλευσης δικτυου FRANCHISE 9.Η επι κερδει αναληψη πάντων των ανωτέρω εργασιών η μέρους αυτών δια λογαριασμο τρίτων (φασον). 10.Κατασκευή και τοποθέτηση διαφημιστικών προσθηκων^ίΒίκΙβ) στο εσωτερικό και εξωτερικό. 11.Η Διοργάνωση εκδηλωσεων προωθησεως προιοντων και εν γενει οποιαδηποτε παροχή υπηρεσιών για προβολή δια διαφημιστικούς σκοπούς,στο εσωτερικό και εξωτερικό. 12.Η συμμέτοχη σε υφιστάμενες η νεοιδρυομενες εταιρείες η επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ανωτέρω σκοπο ως και η κοινοπραξία η σύμπραξη μετα των ετερων φυσικών η νομικών προσωπων. 13.Πασα συναφής εργασία προς πραγματωση των ανωτέρω σκοπών. 14.Η εταιρεία προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες οποιουδηποτε σκοπού και οποιασδηποτε μορφής και να συμμετεχει σε τετοιες ηδη υπαρχουσες η συσταθησομενες στην ημεδαπη η αλλοδαπή.Επίσης μπορεί να συγχωνεύεται,να αποορροφα άλλες ομοειδεις επιχειρήσεις ,να συνεργάζεται με οποιοδηποτε τροπο με οποιοδηποτε φυσικό η νομικο πρόσωπό,να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλαδα η στο Εξωτερικό και αντιπροσωπεύει ,να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλαδα και στο Εξωτερικό και αντιπροσωπεύει οποιαδηποτε επιχείρηση Ελληνικη η Εενη ομοιου η παρεμφερή σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46731618 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
43331001 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΟΥΒΛΑ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
43332101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗ Η ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46731303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
47524603 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ, ΝΙΠΤΗΡΩΝ, ΜΠΑΝΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
47524918 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
47524955 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση