Βρέθηκαν 24 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HANEM HAGGAG ΤΟΥ MOHAMED


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 169239757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150125501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PLAZA NUOVA ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800841061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142688001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΡΒΙΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104809286
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133080601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΛΛΑΡΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079570621
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121946001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117982895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9361501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998243590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8690901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 102764361
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7348101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση