ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38Α & ΠΙΕΡΙΑΣ 19 203Α , ΙΛΙΟΝ, 13122

ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38Α & ΠΙΕΡΙΑΣ 19 203Α , ΙΛΙΟΝ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998654692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7971801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-01-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-01-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38Α & ΠΙΕΡΙΑΣ 19 203Α
  Πόλη:
ΙΛΙΟΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: Τεχνική εταιρεία Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων ασχολούμενη με Χωματουργικές Εργασίες καθώς και Εμπορία Υλικών Κατεδάφισης. Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση