Βρέθηκαν 53 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

REWAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801589870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159688201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801496652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157990701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132633648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119966801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HUSSAIN-TAJAMMAL RAJA TOY MUZAMMAL-HUSSAIN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 111566041
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117116701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LARWORKS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801191518
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151427501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125443887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150792501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046153857
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 89614502000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801152289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150292801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2019
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΚΛΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076504151
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149249301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση