ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΦΙΛΙΚΩΝ 2 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΦΙΛΙΚΩΝ 2 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 053718586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8385601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-08-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-08-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΙΛΙΚΩΝ 2
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση