ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΥΒΕΛΗΣ 3 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 14576

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΚΥΒΕΛΗΣ 3 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 998126717
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8935301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-08-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-08-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Καλλέργης Ενεργειακή
TRUST DNA SERVICES

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΥΒΕΛΗΣ 3
  Πόλη:
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΡΟΔΟΠΟΛΗ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας είναι: Η εγκατάσταση και διαχείριση φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ανάπτυξη, εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας και αυτοματισμού. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα σε εταιρείες στους τομείς της οργάνωσης επιχειρήσεων, των πληροφοριακών συστημάτων και των συστημάτων αυτοματισμού. H παροχή υπηρεσιών εκπαιδεύσεως και τηλεκπαιδεύσεως, με διοργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων. Το μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του εμπορίου τροφίμων, ποτών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης. Η υπό της εταιρείας αντιπροσώπευση, ως και η αποκλειστική αντιπροσώπευση, ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαγνωστικού και βιολογικού χαρακτήρα καθώς και σχετικών υπηρεσιών μη απαγορευμένων υπό του Νόμου, όπως επίσης η μελέτη, εφαρμογή, οργάνωση και διαχείριση κέντρων τήρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικών και βιολογικών αναλύσεων. Η διενέργεια κάθε εργασίας την οποία η εταιρεία ήθελε θεωρήσει πρόσφορη για την επίτευξη των επιδιωκομένων από αυτήν σκοπών. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρησίμου για τον υπό της εταιρείας επιδιωκόμενο σκοπό. Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή Κοινοπραξία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενη ή ιδρυθησομένη, ως εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέρος ή κοινοπρακτούσα Ελληνική ή Αλλοδαπή β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση προς επίτευξη των επιδιωκομένων σκοπών της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση