Βρέθηκαν 241 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RISING PHOENIX DEVELOPMENTS AND HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802137493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170705601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRINITY PROPERTY MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802033680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168566201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΡΥΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802029224
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168468401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996586683
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167851801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOPOLIS 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801987860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167652801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOPOLIS 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801987926
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167654701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOPOLIS 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801987975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167655901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOPOLIS 8 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801988081
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167658201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELIOPOLIS 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801988032
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167657201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση