Βρέθηκαν 197 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ANEMOS RES HOLDINGS SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801983927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167577101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2022
  • ACTIVE 

ANEMOS RES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PRIVATE S.A.
Α.Φ.Μ 996648468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165785501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2022
  • ACTIVE 

M.E.ZONOYDAKI SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801895337
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165342907000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-08-2022
  • ACTIVE 

BALIAGA SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801464979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157424901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ACTIVE 

PIVOT SOLAR SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801519830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158401801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ACTIVE 

TEICHIO P.C.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801465085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157426401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2022
  • ACTIVE 

DNC METOCHI SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801830738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164149601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2022
  • ACTIVE 

VAL GREECE PV SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801775653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163106601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2022
  • ACTIVE 

VAL GREECE GREENFIELD SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801775468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163104701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2022
  • ACTIVE 

ELIO P ENERGY SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801758214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162788601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-02-2022
  • ACTIVE 

Σύνδεση