ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 15 , ΑΘΗΝΑ, 10671

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ


ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 15 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800714140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137970237000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-02-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-02-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GDF SINGLE MEMBER S.A

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 15
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

α) H επεξεργασία και τυποποίηση Κορινθιακής σταφίδας και σουλτανίνας και λοιπών αγροτικών προϊόντων, το χονδρικό εμπόριο αυτών και άλλων διατηρημένων φρούτων, οι υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας και άλλων διατηρημένων φρούτων ή αγροτικών προϊόντων και η εισαγωγή ή εξαγωγή σε όλες ή από όλες τις χώρες του κόσμου (στην ευρωπαϊκή ένωση ή τρίτες χώρες). Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να κατέχει ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις, αγρούς, γήπεδα, αγροικίες και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Να μισθώνει, εκμισθώνει και υπομισθώνει όλα τα ανωτέρω. Να προβαίνει επίσης και σε κάθε άλλη παρεμφερή δραστηριότητα ή δραστηριότητα που κρίνεται κατάλληλη για τον πιο πάνω σκοπό. β) Η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση επιχειρήσεων ή δικτύων επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών που επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Η με κάθε τύπο συμμετοχή σε επιχειρήσεις και εταιρείες ή δίκτυα επιχειρήσεων και εταιρειών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση