Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΛΙΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802067529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169285601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Γ.ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801785474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163284401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE NUTLERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801318571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154296601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STATUS AP GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800873403
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143599601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΤΖΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159128029
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138935601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800714140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137970237000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GOLD TRADITION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 997241341
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133420301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREKA ICONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998385647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9672101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082783902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44241907000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση