ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ , ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, 19013

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ , ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 142718596
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9299701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-03-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-03-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
  Πόλη:
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Σκοπός Επιχείρησης

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση