ΑΦΟΙ ΣΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ & ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ

Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ , ΒΑΡΗ, 16672

ΑΦΟΙ ΣΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ & ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ


Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ , ΒΑΡΗ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 997731366
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9536901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-09-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-09-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SUNDAY MORNING

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
  Πόλη:
ΒΑΡΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΑΡΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία στρωμάτων, επίπλων και υφασμάτων επιπλώσεων και κάθε συναφούς αντικειμένου. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να συμμετέχει και συνεργάζεται με εταιρείες υφιστάμενες ή συσταθησόμενες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ιδίως υπό την μορφή συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise), και (β) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί κύρια ή συμπληρωματική προς στους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση