Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801271856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153203201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THRIVEFORMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801330990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154550201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SELINA OPERATION ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801309943
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154089601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801118801
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149530901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΑΣ ΧΑΟΥΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800735725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138942901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOFA SHOP BY ARMENIAKOS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800519451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127008301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.Τ.Δ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998309927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8885001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BUSINESS GALLERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998249999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8297101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση