Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THRIVEFORMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801330990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154550201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801118801
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149530901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIGMATEX Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800821375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142098701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΑΣ ΧΑΟΥΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800735725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138942901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOFA SHOP BY ARMENIAKOS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800519451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127008301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ. ΓΟΥΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800517875
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126919001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. & Σ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997717741
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9494801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.Τ.Δ.Κ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998309927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8885001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση