ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΡΡΩΝ 112 , ΑΘΗΝΑ, 10441

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΙΤΑΤΖΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΣΕΡΡΩΝ 112 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 66654458
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117657201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-09-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-09-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΕΡΡΩΝ 112
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ,ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση