Βρέθηκαν 103 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CYBER - A.M. Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802337571
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174578501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ. ΡΗΓΟΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 081062117
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 82301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802162951
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171229201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066079668
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157809001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 128814162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155671401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126499856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153857501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 046747082
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152133501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLSI LLAPI ΤΟΥ PERPARIM


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144368759
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151838301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEOTEC ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801179591
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151154501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση