ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΟΥΡΑΦΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ) , ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, 19014

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΟΥΡΑΦΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ) , ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 066927521
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118971701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-11-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-11-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

V.I. PET SHOP

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΙΡΗΝΗΣ (ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ)
  Πόλη:
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση