ΓΚΟΛΛΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 160 , ΑΧΑΡΝΕΣ, 13673

ΓΚΟΛΛΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 160 , ΑΧΑΡΝΕΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800395529
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120048801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-03-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-03-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ENTER PIPE-WELDING

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 160
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια και άλλες κατασκευές συμπεριλαμβανομένου των συνδέσεων μερών κατάλληλου εξοπλισμού για φυσικό αέριο. Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής Θέρμανσης και Φυσικού Αερίου. Υπηρεσίες Επισκευής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με ή χωρίς δικά τους υλικά. Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης Κλιβάνων και Καυστήρων Πετρελαίου Εργασίες επιχωματώσεων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση