Βρέθηκαν 28 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPEN Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800929520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145160101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800910624
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144723001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GH CONSTRUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800904826
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144590501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Oral Vision ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800896361
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144393401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 151041311
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137442701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLOBAL SOL ENERGY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800604100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131740101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΙΤΑΝ BAKERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800603870
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131724301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800520241
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127030601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση