ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟYΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 57 , ΑΘΗΝΑ, 10552

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟYΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 57 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112092652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120317601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-04-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-04-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΕΛΑΝΙΑ
SELANIA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 57
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση