ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Λ.ΩΡΩΠΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΣ Η ΛΕΥΚΑ , ΩΡΩΠΟΣ, 19015

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ


Λ.ΩΡΩΠΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΣ Η ΛΕΥΚΑ , ΩΡΩΠΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107057700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120740001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-05-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-05-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ.ΩΡΩΠΟΥ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΣ Η ΛΕΥΚΑ
  Πόλη:
ΩΡΩΠΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΩΡΩΠΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση