Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VELOR ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802215715
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172292801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KOSTECKI SEBASTIAN ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801971836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167326401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΥΣΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 075408800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165368701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

P & M ENTERPRISES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801775388
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163103401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801554672
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159040401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CAN SUPPLIES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801287922
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153582501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΜΙΛΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801156288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150381001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

STEELCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800927169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145105301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΠΑΤΙΝΑΣ Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800749940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139524501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΟΥ ΖΩΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147170900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126723001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση