ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Σία Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ & SERVICE

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 109 , ΓΛΥΦΑΔΑ, 16561

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & Σία Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ & SERVICE


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 109 , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800413816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121053801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-05-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-05-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 109
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΤΕΡΨΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1) η εμπορία ποδηλάτων, αξεσουάρ, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και συναφών ειδών για ποδηλάτες, 2) η παροχή υπηρεσιών επισκευής ποδηλάτων 3) Η σύναψη συμβάσεων με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την προώθηση και εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, ήτοι προμήθεια, πώληση και επισκευή των εμπορευομένων ειδών. 4) Η σύναψη συμβάσεων συνεργασίας και προώθησης με κάθε τραπο (πχ. δικαιόχρησης, λήψης ή παρα χώ ρησης άδειας χρήσης ή εκμετάλλευσης σημάτων και εν γένει άυλων περιουσιακών αγαθών κλπ.) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού. 5) Η συμμετοχ ή σε εταιρείες κόθε μορφής, που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς ή παρεμφερείς. 6) Η παραγωγή των παραπάνω ειδών και παρεμφερών από την εταιρεία ή από τρίτους για λογαριασμό της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό 7) Η χονδρική και λιανική πώληση των παραπάνω ειδών και η διατήρηση εκθεσιακών και λοιπών χώρων προς τον σκοπό αυτό. 8) Κάθε άλλη πράξη συναφής με την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. π. Προς επιδίωξη του σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί περισσότερα καταστήματα ή υποκαταστήματα, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου, ακόμη και κοινοπραξίες, καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με παρεμφερή σκοπό, να μετατρέπεται σε οποιουδήποτε άλλου είδους νομικής μορφής εταιρεία ή και σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή ι.κ.Ε., να απορροφά ή να απορροφάται από άλλες ομοειδείς ή μη επιχειρήσεις, να εξαγοράζει, να εξαγοράζεται ή να συγχωνε ύεται με αλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και σκοπού και γενικά να συνεργάζεται, με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, να συμμετέχει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλους, σε εκθέσεις και άλλες οργανώσεις αλλά και σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη Χ ρακτήρα και το Ελληνικό Δημόσιο , . ι- .'


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση