Βρέθηκαν 39 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NEW ONE ΜΟΤΟMS & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801496848
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157992601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056463892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155737601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 155285763
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153122201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΑΒΑΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101174025
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153277101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΣΙΓΚΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077096530
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151336801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIKEFORMANCE ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801021394
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147137001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΛΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 123086270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144410401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MUVUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800874461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143627801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση