ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 11Β , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΘΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


ΚΟΝΙΤΣΗΣ 11Β , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800419949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121539001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-06-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-06-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NEOX
ΝΕΟΧ
NEOCH

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 11Β
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εμπορία εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών ειδών, ειδών τηλεπικοινωνιών, κινητής τηλεφωνίας και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, Η/Υ και περιφερειακών αυτών, λογισμικού και υπολογιστικών συστημάτων καθώς και κάθε είδους αναλωσίμων και περιφερειακών των παραπάνω, εγχωρίων και εισαγομένων από το εξωτερικό, με αποκλειστικότητα ή όχι, για τη διάθεση του στην εγχώρια και σε οποιαδήποτε αγορά του εξωτερικού. 2. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών όπως τα παραπάνω. 3. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης - service όλων των παραπάνω προϊόντων και παρεμφερή τους. 4. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους με σκοπό την πώληση των εμπορευμάτων τους για λογαριασμό τους. 5. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων εμπορικών οίκων σχετικών με τα παραπάνω ή μη προϊόντα. 6. Η ενοικίαση σε τρίτους , φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και τηλεπικοινωνιακών εξαρτημάτων και δικτύων, και γενικά όλων των ειδών των αναφερομένων παραπάνω. 7. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και με κοινοπραξία. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση