Βρέθηκαν 44 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DUENDE SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801600982
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159906301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801569452
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159304301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHA MOB. SERVICES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801507068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158166601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLSTICE TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801457927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157289001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Retail Management Solutions ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801291892
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153674701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLSTICE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801263520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153000501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ. ΧΙΩΝΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801230179
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152260101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NAVION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801112083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149382101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Pereverzeva T. και ΣΙΑ Ετερόρρυθμος Εταιρία


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801105055
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149205201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Advanced Sterilization Products Hellas EΠE


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801102575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149144401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση