ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΛΟΥΜΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69 , ΑΘΗΝΑ, 10564

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΛΟΥΜΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094288840
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 692401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-11-1990
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-02-1991
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΛΟΥΜΙΔΗ
LOUMIDIS COFFEE SHOPS
KAFEKOPTEIA LOUMIDI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, επεξεργασία, συσκευασία, διάθεση, μεταπώληση και εν γένει εμπορία, χονδρική και λιανική, όλων των προϊόντων και παραγώγων καφέ, τσαγιού, κακάου, μπαχαρικών, καθώς και συναφών ειδών ζαχαροπλαστικής, ζαχαρωδών προϊόντων, περιλαμβανόμενης της εμπορίας ζάχαρης και σοκολάτας, ποτών παντός είδους, ειδών διατροφής, τυποποιημένων ή μη, και παντός εν γένει άλλου τροφίμου για ανθρώπους και ζώα, συμπεριλαμβανομένων ψαριών και θαλασσινών (οστρακοειδών, μαλακίων). (β) Η παροχή προς τρίτους, τεχνογνωσίας στην εμπορία και επεξεργασία καφέ και η διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού για το σκοπό αυτό. (γ) Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι η παραλαβή, η μεταφορά (είτε με ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρείας είτε με μεταφορικές εταιρείες) των παραγόμενων ή εμπορευόμενων από αυτή, προϊόντων, η αποθήκευση, η συσκευασία και ο ανεφοδιασμός σε επιχειρηματικές μονάδες, υλικών και εμπορευμάτων (πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων) καθώς και η διαχείριση του συνόλου των σχετικών πληροφοριών. (δ) Η διεξαγωγή χονδρικού και λιανικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών, μουσικών οργάνων και λοιπών συναφών ειδών, περιλαμβανομένων κασετών, CDs και λοιπών ειδών συναφών με τα ως άνω. (ε) Η διεξαγωγή χονδρικού και λιανικού εμπορίου ειδών πορσελάνης και γυαλικών εν γένει, χαρτιού ταπετσαρίας τοίχων και υλικών καθαρισμού.(στ) Η διεξαγωγή χονδρικού και λιανικού εμπορίου επίπλων, φωτιστικών και ειδών οικιακής χρήσεως. (ζ) Η διεξαγωγή χονδρικού και λιανικού εμπορίου ειδών ένδυσης, κοσμημάτων και καλλυντικών ειδών εν γένει. (η) Η αντιπροσώπευση καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως εμπορευμάτων συναφών με τους σκοπούς της εταιρείας. (θ) Η παροχή εν γένει επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών. (ι) Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη διάθεση των ειδών και προϊόντων που αναφέρονται ανωτέρω. (κ) Η διοργάνωση και συμμετοχή σε εμπορικά, βιομηχανικά και επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και σεμινάρια. (λ) Η μίσθωση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, υλικών και άθλων, προς τρίτους. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιοσδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω, σκοπούς, (β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Επίσης η εταιρεία θα μπορεί για επίτευξη των επιμέρους αλλά και στο σύνολο τους εταιρικών της σκοπών, να κάνει χρήση και ηλεκτρονικού εμπορίου


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46371000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ Κύρια
46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47211205 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΟΧΙ ΦΡΕΣΚΩΝ Δευτερεύουσα
47241701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47241704 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ), ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ Δευτερεύουσα
47241705 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ), ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΑ Δευτερεύουσα
47241706 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47241707 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΛΟΥΔΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ Δευτερεύουσα
47292103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ Η ΜΑΤΕ Δευτερεύουσα
47292104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47292105 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
47292106 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
47292108 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
47292109 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΗ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
47292113 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΜΗ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ), ΜΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ) ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 3 KG Δευτερεύουσα
47545402 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
47595825 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ Δευτερεύουσα
46370000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ Βοηθητική

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση