Βρέθηκαν 33 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΛΑΙΜΟΣ ΝΤΙΖΑΪΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801658393
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160982001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)SCALENDE HOLDINGS LIMITED ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800409655
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120840201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2019
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΤΑΓΚΙ ΦΑΡΖΑΝΕ ΤΟΥ ΧΟΣΕΙΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059632396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149000001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TETTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800997320
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146597301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KELEMAN ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800975745
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146121401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MONTAGU ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800748470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139473301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)KBS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800576875
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 130261201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-05-2014
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΚΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 69358663
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121673001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A(u)RT – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ETAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800340383
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117133101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση