ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 3 , ΑΘΗΝΑ, 11147

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ


ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105517484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123427201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-12-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-12-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΑΛΑΤΣΙ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση