ΕΛΒΥΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ 3 , ΑΘΗΝΑ, 11853

ΕΛΒΥΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094208310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124523701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-02-1988
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-01-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΒΥΚΕ Α.Ε.
ELBYKE A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι α)Η εκμετάλευση της παραγωγικλης και διοικητικης υποδομής τηςώστε να αναλαμβάνει με κάθε νόμιμ τρόπο την κατσκευή ενδυμάτων με υφάσματα που θα παράγει στο εργοστάσιο της και θα τα παραδίδει έτοιμα .Να κατασκευάζει και εμπορεύεται πάσης φύσεως προιόντα κλωστουφαντουργίας και ένδυσης και να τα πωλεί ή μεταπωλεί είτε χονδρικά είτε λιανικά. β)Η εμπορική εκμετάλευση υποπροιόντων που προκύπτουν απο την παραγωγική δραστηριότητα. γ)Η εμπορική εκμετάλευση πάσης φύσεως διοικητικών και παραγωγικών καινοτομιών και προιόντων λογισμικού Η/Υ που αναπτύσσονται απο την εταιρεία , καυώς και η εμπορική εκμετάλευση των δικτυακών τόπων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της . δ) Η εμπορική εκμετάλευση πάσης φύσεως ειδών προκειμένου να τα πωλεί ή μεταπωλεί είτε χονδρικά είτε λιανικά στο Ελληνικό Δημόσιο , ΝΠΔΔ και ιδιωτικό τομέα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση