ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΒΡΟΥ 106 , ΑΘΗΝΑ, 11527

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΕΒΡΟΥ 106 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800477535
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124604401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-03-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-03-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΕ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε.
EYKLEIDIS A.E.
EFKLIDIS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΒΡΟΥ 106
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 4 Σκοπός Α) Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης και της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας και η διεξαγωγή της διαδικασίας επαλήθευσης «CE» των υποσυστημάτων: 1) Υποδομή (περιλαμβάνει την ασφάλεια σε σήραγγες και τα άτομα μειωμένης κινητικότητας), 2) Ενέργεια 3) Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση και 4) Τροχαίο Υλικό ως προς τις ισχύουσες διατάξεις των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και τη σχετική εθνική νομοθεσία, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος. Β) Η Ανεξάρτητη εκτίμηση της επικινδυνότητας προκειμένου να επαληθευτεί η ασφαλής ενσωμάτωση σιδηροδρομικών υποσυστημάτων στο σιδηροδρομικό σύστημα σύμφωνα με την Κοινή Μέθοδο Ασφαλείας (ΚΜΑ). Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων. Οι σκοποί της εταιρίας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τήρηση της νομίμου διαδικασίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ) Κύρια
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71121203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
71121601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
71121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71123401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ Δευτερεύουσα
71123503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση