Βρέθηκαν 231 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΑΝΣΟΥΡ ΑΚΙΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106669373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169660701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SIMPLEIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801991386
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167729801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMART CONSTRUCT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801956730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167002201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMARTPLACE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801934367
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166526001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΑΡΔΑΣΗ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801724905
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162214701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE GRID ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801495540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157972501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση