ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 0 , ΑΘΗΝΑ, 19007

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


1ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 0 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 144411465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126099701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-07-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-07-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
1ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 0
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση