Α.Κ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 170 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17671

Α.Κ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 170 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800507396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126309201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-07-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-07-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ANIVA INTERNATIONAL

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΒΙΕΤΝΑΜ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (πρώην FYROM) 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΗΝΩΜ.ΑΡΑΒ.ΕΜΙΡΑΤΑ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΚΟΥΒΕΙΤ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΚΥΠΡΟΣ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΠΑΚΙΣΤΑΝ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΣΕΡΒΙΑ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2020
210690 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 2020
30049099 - ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΜΕΙΓΜΕΝΑ Η ΜΗ ΑΝΑΜΕΙΓΜΕΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ Η ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡ ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ 2020
33051000 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2020
33051000 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΙΡΑΚ 2020
33051000 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 2020
33051000 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 2020
33051000 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΥΡΙΑ 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 170
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι : (α1) Η ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, διαιτητικών τροφίμων ειδικού ιατρικού σκοπού, ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων και παραφαρμάκων. (α2) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού ασχολουμένων με παντός είδους καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, διαιτητικά τρόφιμα ειδικού ιατρικού σκοπού, ιατροτεχνολογικά σκευάσματα, παραφαρμακευτικά, φαρμακευτικά, περιλαμβανομένων των γενοσήμων, διαγνωστικά και ιατρικά προϊόντα, ανθρώπινα και κτηνιατρικά, καθώς και οποιοδήποτε ιατρικό μηχάνημα και άλλο παρεμφερές είδος και προϊόν που αφορά την Υγεία. (β) Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εμπορία των αναφερομένων στην παράγραφο 1(α1) και 1(α2) του παρόντος άρθρου ειδών, προϊόντων και πρώτων υλών σχετιζόμενων με αυτά. (γ) Η παραγωγή, εμπορία, προώθηση και προβολή στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό των αναφερομένων στην παράγραφο 1(α1) και 1(α2) του παρόντος άρθρου ειδών και προϊόντων. (δ) Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις ως άνω περιγραφόμενες στα σημεία 1(α1) έως (γ) δραστηριότητες. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. (β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες]. (γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. (δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. (ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (στ) Να παρέχει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση