Βρέθηκαν 54 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DRIVAS HEALTH CARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801880047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165080601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗ Α.Ε


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801646486
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160761401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΑΡΧΕΙΟ)ΑΓΚΡΟ ΑΠ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801365572
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155240001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΔΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801278360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153361501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LADERLE PHARMACEUTICALS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801276495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153314101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PRISUM HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801220579
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152048901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΑΜΑ HARVEST Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801206075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151718901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC HARVEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801206223
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151720501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση