ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΔΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ 23 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17342

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΔΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


ΠΑΠΑΔΗΜΑ 23 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 054157358
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128068801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-11-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-11-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NIKOS TSATSOS MEDICAL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΠΑΔΗΜΑ 23
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση