Βρέθηκαν 31 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Α. ΡΟΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801534140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158658801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CBU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801429246
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156628101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ.Χ ΑΛΤΟΥΝΣΙ-Ν. ΜΙΧΑΛΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801375805
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155468801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NASSINGTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801233225
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152324901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VERISFIELD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999636520
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148430501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126206333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147928001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΛΚΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127778911
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147972201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-08-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 119712485
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146590301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800918591
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144908501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση