ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 60-62 , ΑΘΗΝΑ, 14231

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 60-62 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800527309
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127537401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-10-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-12-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΙΛΙΠΠΟΣ HEALTHCARE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 60-62
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων, συσκευών και ειδών. 2) Το χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων. 3) ο ποιοτικός έλεγχος πωλήσεων και παρακαταθηκών στα νοσοκομεία. 4) Η παροχή υπηρεσιών ή η συμμετοχή σε υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στον τομέα της Υγείας και τις Ιατρικές Επιστήμες, όπως ή σύνταξη μελετών για την ανάπτυξη και κατασκευή καινοτόμων προϊόντων και νέων τεχνολογιών, η έρευνα αγοράς και η προώθηση πωλήσεων αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 5) Κατασκευή τεχνιτών αρθρώσεων, ορθοπεδικών συσκευών, τεχνητών δοντιών, οδοντικών εξαρτημάτων, τεχνητών μελών του σώματος καθώς και άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης και την εμπορική διάθεση αυτών. 6) Να αναλαμβάνει εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ιατρικού και χειρουργικού και ορθοπεδικών συσκευών


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κύρια
69200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Κύρια
32502200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ· ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ· ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ· ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ· ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
32505000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
32509900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47747500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47917500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
73201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
84131800 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση