Βρέθηκαν 143 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095725334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2367501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801732143
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162337601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

K.K.C.S. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801722900
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162185501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MANXPER ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801691482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161583101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INEO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801656479
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160942001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KINESSO HELLAS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801539275
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158758301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801477778
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157656301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SPARTACUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801476180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157624001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση