ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 1 , ΑΘΗΝΑ, 10560

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ


ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 1 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 037018858
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128657401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-01-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-01-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 1
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση