ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΚΟΝΔΥΛΗ 5 , ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, 16673

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΚΟΝΔΥΛΗ 5 , ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800562570
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129480701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-03-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-03-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PROAPEX

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΝΔΥΛΗ 5
  Πόλη:
ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

-Υπηρεσίες Διαφημιστικού Σχεδιασμού και Εννοιολογικής ανάπτυξης - Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών, τηλεοπτικών ταινιών και διαφημιστικών ταινιών και συναφών συνοδευτικών υπηρεσιών για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος - Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων -Υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος - Υπηρεσίες καταχώρισης και πώλησης διαφημιστικού χώρου ή/και χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα -Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών -Υπηρεσίες επιγραφής, υποτιτλισμού και τιτλισμού ταινιών και τηλεοπτικών σειρών - Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου ή ήχου και εικόνας -Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών, οπτικοακουστικών υλικών ή έτερων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα και υλικούς φορείς -Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματόσημων, χαρτόσημων, τίτλων, ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών -Υπηρεσίες σχεδιασμού και εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού - Υπηρεσίες σχεδιασμού, εκτύπωσης και εμπορίας εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμου κλπ και υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων -Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό και σταμπώματος ή επικόλλησης χαλκομανίας επί ενδυμάτων -Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα εκτός διαφήμισης - Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων] - Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων), συναφών με την εκτύπωση -Υπηρεσίες κράτησης ή και πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, ατμοπλοϊκών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων και τουριστικών εισιτηρίων γενικά απευθείας ή και με προμήθεια - Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους και λεωφορεία, για ενοικίαση οχημάτων και για καταλύματα απευθείας ή και με προμήθεια -Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος και διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από την Ελλάδα και το εξωτερικό - Υπηρεσίες τουριστικής προβολής -Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών και τουριστικών ξεναγών -Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους -Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. -Οι εισαγωγές Χονδρική - Λιανική. -Οι υπηρεσίες οικονομικών και τεχνικών μελετών - Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεως -Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα -Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων και διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων -Υπηρεσίες διοργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων -Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε σχέση με τα παραπάνω. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού. (γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
73111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κύρια
18121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ, ΕΥΦΥΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
18121401 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΩΝ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
18121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
18121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΥΑΛΙ, ΜΕΤΑΛΛΟ, ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΗΛΟ Δευτερεύουσα
18121904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΜΠΩΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΑΣ ΕΠΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
18131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ Η ΜΑΚΕΤΙΣΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
18133001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΡΕΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, [Π.Χ. ΦΥΛΛΩΝ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ) ΟΠΙΣΘΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ, ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΑΚΕΤΩΝ, ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ] Δευτερεύουσα
18133002 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
59111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59111201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
59111202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59112300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΔΙΣΚΟ, ΤΑΙΝΙΑ Η ΑΛΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΣΟ Δευτερεύουσα
59113000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δευτερεύουσα
59121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ, ΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
59203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
79111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δευτερεύουσα
79111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ Δευτερεύουσα
79111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Δευτερεύουσα
79111400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
79111901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δευτερεύουσα
79111903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δευτερεύουσα
79112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑ Δευτερεύουσα
79112301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
79121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δευτερεύουσα
79901100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δευτερεύουσα
79901200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Δευτερεύουσα
79902000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Δευτερεύουσα
79903200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δευτερεύουσα
79903900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση