Βρέθηκαν 47 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ETHNIC TRAVEL SERVICES I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801636002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160563801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

City Plaza Travel Services Τουριστικό Γραφείο ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800924757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145050501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HAN OCEAN INTERNATIONAL MARITIME CO. LTD


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997012009
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143878301001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΟΥΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800878423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143767901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800792639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141079101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLOOM - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800764721
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140101701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AT HOLIDAYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800723660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138435801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE MED HOLIDAYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800695796
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136912201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση