Βρέθηκαν 57 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

City Plaza Travel Services Τουριστικό Γραφείο ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800924757
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145050501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΟΥΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800878423
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143767901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800792639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141079101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLOOM - ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800764721
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140101701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLUE MED HOLIDAYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800695796
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136912201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TRAVEL2GO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800659484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134580601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΒΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800646661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133892701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ECONOMY TRAVEL MARKET ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800619609
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132506401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση