Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SEED Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801714125
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162017901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 111245480
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149591001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2 MIINDS MUSIC & MEDIA IKE


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800756604
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139764801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΗ ΣΑΙΝΤ ΚΑΝΙΒΑΛΙΚΟΙ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800723960
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138447101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΕΡΣΤ ΟΠΣΙΟΝ ΤΙΜ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800658647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134526801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WHATEVEREST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800658438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134518601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800624109
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132724301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση