ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 31 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12242

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 31 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 155239304
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132012701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-07-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-10-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 31
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση