ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΓΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12 , ΑΘΗΝΑ, 10433

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΓΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059585772
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141252101000 ↗
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-01-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση